1. Józef Jeleński. Wyniki ankiety połowów wędkarzy krakowskich na wodach krainy ryb łososiowatych PZW, lata 1983, 1984. Kraków, kwiecień 1985 pobierz


2. Jan Błachuta, Józef Jeleński, Krzysztof Motyka. Sprawozdanie z odłowu kontrolnego pstrągów z rzeki Wisły na odcinku Ustroń - Skoczów, sierpień 1985. Kraków - Wrocław, marzec 1986 pobierz


3. Jan Błachuta, Józef Jeleński. Odczyty wsteczne wzrostu pstrągów potokowych złowionych przez wędkarzy w górnej Rabie (Lubień - Myślenice) w latach 1981-1986 (przed zalaniem zbiornika w Dobczycach). Kraków - Wrocław, czerwiec 1986 pobierz


4. Donald Duff, Jerzy Ratomski, Józef Jeleński. Wykład: Parametry techniczne potoków pstrągowych i ich praktyczna realizacja oparta o współpracę z organizacjami społecznymi (zaproszenie i konspekt angielsko-polski, streszczenie, tabela parametrów, lista publikacji dostępnych w IIGW Politechniki Krakowskiej, lista obecności). Kraków, 21 września 1999 pobierz


5. Józef Jeleński: Jaka Raba? Aura - Ochrona Środowiska 11/2002, str. 16-20


6. Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2001. Pstrąg & Lipień, styczeń-czerwiec 2002, rocznik 10, nr 24, str. 5-8


7. Józef Jeleński: Pstrąża kołyska. Kopia artykułu umieszczonego na portalu internetowym namuche.pl, grudzień 2002. pobierz


8. Józef Jeleński: Private Owned Trout Fishery in the Raba River - Six Years After Opening. Proceedings of International Workshop: Sustainable Management of Freshwater Fisheries and Nature Conservation in Central and Eastern European Countries. Jachranka, Poland, 12-13 December, 2003 pobierz (168kB)


9. Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2002. Pstrąg & Lipień, styczeń-czerwiec 2003, rocznik 11, nr 26, str. 9-19


10. Tomasz Mikołajczyk, Józef Jeleński, Przemysław Wroński, Rafał Bernaś, Krzysztof Jackowski, Piotr Epler: Ichtiofauna rzeki Raby i jej dopływów w granicach obwodu rybackiego Nr 3. Rocznik Nauk Zootechnicznych, Suppl., z. 17 (2003) 667-670 pobierz


11. Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2003. Pstrąg & Lipień, styczeń-lipiec 2004, rocznik 12, nr 28, str. 13-17


12. Józef Jeleński: Droga i jej odwodnienie jako trwałe uszkodzenie doliny i łożyska cieku. Zeszyty naukowo techniczne SITK RP, seria materiały konferencyjne Nr 62/2004 (zeszyt 112) str.115-135 pobierz - tekst (168kB) pobierz - ilustracje (5MB)


13. Józef Jeleński: Szacowanie wyników tarła naturalnego pstrągów. Sympozjum "Naturalne tarło łososia atlantyckiego i troci wędrownej - ochrona i formy jego wspomagania" Krzynia, November 2004 pobierz (1,4MB)


14. Józef Jeleński: Operat rybacki na obwód nr 2 Raby. Pstrąg & Lipień, numer specjalny 2005, rocznik 13, nr 30, str. 1-24 pobierz (6MB)


15. Józef Jeleński: Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby w okresie styczeń-grudzień 2004. Pstrąg & Lipień, styczeń-lipiec 2005, rocznik 13, nr 31, str. 17-21 pobierz


16. Józef Jeleński: Zakres możliwych działań dla odtworzenia tarlisk łososia i troci w rzece Łebie w Lęborku. Raport dla Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, Luty 2005, Pstrąg & Lipień, lipiec-grudzień 2005, rocznik 13, nr 32, str. 2-10


17. Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Marek Jelonek, Tadeusz Litewka, Bartłomiej Wyżga, Jacek Zalewski: Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska, Departament Zasobów Wodnych, Warszawa, 2005 LINK

18. Bartłomiej Wyżga, Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Marek Jelonek, Tadeusz Litewka, Jacek Zalewski: Ocena stanu istniejącego cieków z karpackiej części dorzecza górnej Wisły i możliwości jego poprawy w świetle "Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich" Środowiskowe Aspekty Gospodarki Wodnej, (L. Tomiałojć, A. Drabiński red.) Wrocław 2005


19. Józef Jeleński: Wykorzystanie rejestrów połowów wędkarskich do zarządzania łowiskiem pstrągowym. Nasze pstrągi - materiały z konferencji "Organizacja wędkarstwa na wodach krainy ryb łososiowatych i lipienia w okręgu lubelskim PZW", okręg PZW Lublin, marzec 2006 pobierz (834kB)


20. Józef Jeleński: Synteza wyników rybacko-wędkarskich obwodu nr 2 (dawniej 3) rzeki Raby, Lubień - Myślenice, Pstrąg & Lipień, lipiec-grudzień 2006, rocznik 14, nr 34, str. 8-11 .


21. Dorota Gatkowska-Jeleńska, Józef Jeleński: Naturalna estetyka zbiorników retencyjnych deszczówki. Zeszyty naukowo techniczne SITK RP, seria materiały konferencyjne Nr 77/2006 (zeszyt 131) str. 35-51 pobierz (9,2MB)


22. Józef Jeleński: Przykłady niewłaściwego użycia gabionów. Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP, seria materiały konferencyjne Nr 77/2006 (zeszyt 131) str.109-114 pobierz (1,9MB)


23. Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Adam Łaptaś: Zmiany koryta rzeki Raby na odcinku objętym przebudową drogi Myślenice-Lubień. Referat w Warsztatach Geomorfologicznych "Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?" Pińczów - dolina Nidy, 26-28 października 2006


24. Bartłomiej Wyżga, Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Jacek Zalewski: Zagrożenie dla zrównoważonego stanu środowiska cieków karpackich i proponowane działania zaradcze. Referat w Warsztatach Geomorfologicznych "Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?" Pińczów - dolina Nidy, 26-28 października 2006


25. Józef Jeleński: W poszukiwaniu oryginalnych pstrągów potokowych: rasa myślenicka Salmo trutta dorothea. Komunikaty rybackie IRS 4/2007, str. 12-16 pobierz (1,5MB)


26. Józef Jeleński: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod redakcją Mariana Mokwy i Wiesława Wiśniewolskiego, Dolnośląskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wrocław 2008, str. 33-40. pobierz (16,6MB)


27. Józef Jeleński, Dorota Gatkowska-Jeleńska: Zastosowanie równań równowagi cieków żwirodennych dla zachowania naturalnego otoczenia dróg. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne nr 85/2008 (zeszyt 141) str. 57-84. pobierz (5,1MB)


28. Dorota Gatkowska-Jeleńska, Józef Jeleński: Formalne i obiektywne bariery adekwatnego składu betonu. Materiały konferencji "Dni betonu" Stowarzyszenia Producentów Cementu, Kraków, 2008, str: 355-370. pobierz (1MB)


29. Józef Jeleński, Dorota Gatkowska-Jeleńska: Wykorzystanie metod geomorfologii fluwialnej do planowania zabezpieczeń komunikacyjnych budowli liniowych przez powodzią w terenach górzystych. Materiały Konferencyjne Polskiego Kongresu Drogowego, Zakopane, 30.03 do 1.04.2011. pobierz (2,4MB)


30. Józef Jeleński: Kształtowanie rozwiązań wariantowych w ochronie przed powodzią w kontekście ochrony środowiska, Materiały Sympozjum Ogólnokrajowego HYDROTECHNIKA XIII'2011, Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznych FSNT w Katowicach, Ustroń, 17-19 maja 2011. pobierz (3MB)


31. Józef Jeleński: Naprawianie rzeki górskiej, "Sztuka Łowienia" nr 2/2012(13), str. 36-38. pobierz (0,9MB)


32. Józef Jeleński: Zaniedbane rzeki górskie, Zielona Małopolska - dodatek do Gazety Wyborczej z dnia 2013-05-31 (nr 125.7854), str. 5. pobierz (1,7MB)

 

Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me